Sponsors en relaties

Sponsors en relaties

Rabobank ClubSupport

De stemperiode loopt van 4 t/m 26 september 2023.


KBZON

Vocal Vision staat op de online korenkaart bij KBZON, de nationale korenbond.


Balk – Bond voor A cappella en Lichte muziek zingende Koren en zanggroepen

BALK is opgericht in 1999 om een platform te bieden aan alle koren en vocale groepen in wat vaak wat onnauwkeurig wordt omschreven als de ‘lichte muziek’. Daaronder vallen pop, jazz, musical, a cappella en close harmony zang – alle in de ruimste zin des woords. BALK ondersteunt en stimuleert deze vorm van vocale amateurkunst op talrijke manieren. Hier vind je actuele informatie over de verschillende vormen van de amateurkunst in Utrecht, zoals beeldende kunst, dans, fotografie, muziek, taal en theater.


Federatie Amateur Podiumvereniging – Zeist

Het algemene doel van de federatie is het behartigen van de belangen van de leden. Deze belangen liggen onder andere op het gebied van:

  • Accommodaties voor uitvoeringen (beschikbaarheid, geschiktheid, tarieven);
  • Accommodaties voor repetities en vergaderingen;
  • Subsidies;
  • Public Relations;
  • Sponsoring;
  • Opleiding en trainingen;
  • Verzekeringen;
  • Gezamenlijke uitvoeringen.

Van Tellingen Pul stichting

Ons fonds ondersteunt initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied in de gemeente Zeist met een financiële bijdrage.


Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent wordt aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Vocal Vision wordt door het Cultuurfonds ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van de optredens, middels zang-, expressie- en presentatieworkshops.


kfHein fondsen

De kfHein fondsen geven financiële steun aan Utrechtse organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk.


Stichting Culturele Evenementen Zeist

De Stichting Culturele Evenementen Zeist (SCEZ) stimuleert en faciliteert werkgroepen die culturele evenementen in Zeist willen organiseren. Reeds aangesloten zijn de werkgroepen Dag der Kunsten, Cultuurmarkt Zeist, Open Atelier Route en Podium Belcour.


Rabo Clubsupport

Vocal Vision doet ieder jaar mee aan de Rabo Clubsupport en ontvangt daardoor jaarlijks een mooie donatie. Leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug mogen ieder jaar stemmen op deelnemende verenigingen die zij een warm hart toedragen en hoe meer stemmen een vereniging kreeg, hoe meer geld in hun clubkas vloeit. Dat geld is afkomstig uit het coöperatief dividend van de bank. Doel is hiermee het lokale verenigingsleven te steunen. Jaarlijks wordt zo’n € 100.000 verdeeld onder bijna 100 deelnemende clubs.

Reacties zijn gesloten.